Insped.pl - 

Spedycja Krajowa i Międzynarodowa

664 133 833 
+48 71 715 91 71
info@insped.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma CORE-SYSTEM właściciel serwisu https://insped.pl, obowiązuje się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych osobowych.

1. Dane Osobowe:

 Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest CORE-SYSTEM Robert Flaszyński, z siedzibą ul. Długosza 31 lok. 25, 51-162 Wrocław Nip: 888-141-68-73 („Administrator”, „Usługodawca”).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przepisami na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie prawo telekomunikacyjne oraz postanowieniach niniejszej polityki.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: info@insped.pl.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do przygotowania oferty handlowej.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego:

– Imię i nazwisko

– Adres e-mail

– Numer telefonu

– Treść wiadomości, zapytania ofertowego

Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę https://insped.pl (telefon, adres e-mail itd.) dane przetwarzamy wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:

odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w celach związanych z przygotowaniem i zawarciem umowy i w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Każdy użytkownik posiada prawo do :

  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień wskazanych w punktach  1, 2 i 3 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli CORE-SYSTEM Robert Flaszyński, z siedzibą ul. Długosza 31 lok. 25, 51-162 Wrocław Nip: 888-141-68-73.

Osoba której dane dotyczą może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres naszego biura: info@insped.pl. W wiadomości prosimy o podanie danych, które mają być wykreślone z naszych baz danych.

Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dane są przetwarzane tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (na przykład w zakresie zobowiązań podatkowych, lub w zakresie rękojmi i gwarancji wynikających z zawartej umowy).

W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych użytkownik ma prawo dostępu do nich, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2. Dane Osobowe:

Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Administrator informuje, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności związanymi z użytkowaniem serwisu https://www.insped.pl/ prosimy kierować pytania na adres e-mail: info@insped.pl

Szukasz szybkiego i pewnego transportu - zadzwoń 664 133 833

Transport

Spedycja

Logistyka

Transport Drobnicowy

Insped – Transport & Spedycja

Firma transportowa Insped Jako członek grupy CORE-SYSTEM jest prężnie rozwijającą się firmą w zakresie transportu i spedycji krajowej oraz międzynarodowej. Świadczymy usługi przewozu rozmaitych ładunków zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw. Swoją działalność koncentrujemy na przewozach autami o ładowności nie przekraczającej 25 ton.

Szybki kontakt

Adres:
ul. Długosza 31 lok. 25, 51-162 Wrocław
Telefon:
+48 664 133 833, +48 71 715 91 71
Mail:
info@insped.pl
© 2022 Insped - transport i spedycja - usługi transportowe - firma transportowa.
Polityka prywatnościDeklaracja plików cookies
envelope-ophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram